உங்களுக்குத் தெரியுமா ? Did you know ? 6th-10th Physics

உங்களுக்குத் தெரியுமா ? Did you know ? 6th-10th Physics

ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை அறிவியல் பாடப் பகுதியில் இயற்பியல் பிரிவில் உள்ள அனைத்து உங்களுக்கு தெரியுமா பாடப் பகுதிகள் அனைத்தும் இங்கே 28 பக்கங்களில் ஒரே கோப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.அதுமட்டுமல்லாமல் ஆறு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை சமச்சீர் கல்வி பாடப் புத்தகத்தில் உள்ள அனைத்து வினா விடை குறிப்புகளும் கூடுதல் வினாக்களுடன் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

Did you know?  Ungalukku theriyuma?  6th-10th Physics

 Did you know that all the subjects in the physics section of the science subject from class VI to class X are given here in a single file on 28 pages. In addition, all the quiz notes in the syllabus from class six to twelve are given here with additional questions. It will be very useful for you.

Did you know? - PDF Download here

Post a Comment

Previous Post Next Post

POST ADS1

POST ADS 2